A Nordest Arquitectura
compartim la nostra manera d’entendre i pensar l’arquitectura.

Per nosaltres cada projecte és singular, igual que cada lloc o persona és diferent.

Proposem una arquitectura única partint del respecte i la integració amb l’entorn.